Reportages

Mestmoeras 2.0: Valt het doek voor mineralenconcentraat?
9 jul

Onze staatssecretaris van EZ heeft het NMI en het LEI opdracht gegeven om te onderzoeken of een EU kunstmeststatus voor mineralenconcentraat (MC) van belang is voor de afzetmogelijkheden van deze kunstmestvervanger. Hiertoe hebben NMI en LEI de literatuur bekeken en … Lees verder

Mestmoeras 2.0 “Hoogwaardige groene kunstmest”; wie slaat de plank mis?
21 mei

Wie slaat de plank mis met “hoogwaardige groene kunstmest”? Het terugwinnen van mineralen uit waterige stromen zoals drijfmest en digestaat en het in de markt zetten als groene kunstmest, staat in Nederland volop in de belangstelling. Het winnen van mineralenconcentraat gaat … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Hulde aan Friesland Campina (mestverwerking)
18 apr

Gaat het nu wel lukken? De mestafzetkosten lopen ook voor melkveehouders de laatste jaren sterk op. Als de derogatie nog verder aangescherpt wordt richting 170 kg N/ha nemen de rundveedrijfmest overschotten snel toe en zullen de afzetkosten nog verder stijgen. … Lees verder

Nieuwe rubriek TheHerdmanager: Het Mestmoeras 2.0
14 apr

“In een verstikkende omhelzing dansen ambtenaren, boeren en politici om elkaar heen, zich steeds neer vastdraaiend in het mestmoeras.” citaat uit Het Mestmoeras. Frits Bloemendaal, voormalig parlementair redacteur van het Agrarisch Dagblad, verbaasde zich in toenemende mate over het uit … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Het “Fata Morgana” van EU kunstmeststatus
4 apr

Het “Fata Morgana” van de EU kunstmeststatus: er wordt al bijna 30 jaar in veehouderijkringen geprobeerd uit mest kunstmest te maken en deze voor een zodanig hoge prijs af te zetten dat mest geld op gaat brengen. Tot nog toe … Lees verder