Blog

DDB: Kostendekkende melkprijs verder weg dan ooit!
11 jul

Kostendekkende melkprijs voor Nederlandse melkveebedrijven verder weg dan ooit! Actuele berekeningen van de productiekosten voor melk tonen aan dat kloof tussen opbrengstprijs en kostprijs groter wordt. DDB en BAL Opnieuw heeft de Dutch Dairymen Board opdracht gegeven aan het Duitse Bureau … Lees verder

NMV: waterkwaliteitsrapportage aan Brussel corrigeren
21 jun

Infrastructuur & milieu dient de waterkwaliteitsrapportage aan Brussel te corrigeren. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) onderschrijft de notitie van het Mesdag Zuivelfonds waarin kanttekeningen worden geplaatst bij de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het rapport Waterkwaliteit en Veehouderij, dat op … Lees verder

DDB: melkproductiestijging 2015 ligt in opslag!
10 jun

Nu de zuivelindustrie in rap tempo de tweede interventieronde voor magere melkpoeder (MMP) op kosten van de Europese Unie de opslag heeft ingereden en de derde ronde op de agenda staat, is het tijd voor een pas op de plaats. Er … Lees verder

Kom in actie op 31 mei in Amsterdam: minder melk nu!
28 mei

Minder melk nu! Met een compensatie van 30 eurocent. Politieke steun is er. Nu nog de landbouwministers! Grote eensgezindheid op buitengewone hoorzitting van de EU landbouwraad van het Europese Parlement. Voorloper De Nederlandse zuivelsector ziet zichzelf graag als voorloper op allerlei gebied. Dat … Lees verder

DDB/NMV: Oproep aan ALLE Nederlandse melkveehouders!
21 mei

Al maandenlang verkeert de melkveehouderij in een diepe crisis, de melkprijzen zijn inmiddels gezakt tot ver onder een kostendekkend niveau en bedreigen het voortbestaan van duizenden Nederlandse én Europese melkveebedrijven: de financiële problemen groeien menigeen boven het hoofd. MVP programma … Lees verder

DDB: Phosphate rights in the Netherlands a joke!
26 apr

Phosphate Rights in the Netherlands. The longest April Fools’ prank in the Netherlands under the heading “milk as much as you want from 1st April 2015” ended on 3rd March 2016 with a new quota system for milk producers and shall … Lees verder

EMB: landbouwbeleid mag niet leiden tot verdeeldheid EU
4 apr

Voor saamhorigheid; voor sociale harmonie in de EU! De Europese Unie is allang niet meer het sociale, harmonie nastrevende instituut dat ze voor velen van ons lange tijd was. Of het nu over Brexit, Grexit, vluchtelingenkampen of de financiële crisis gaat: … Lees verder

DDB/NMV: inzet staatssecretaris maakt weinig kans in Brussel
15 mrt

In verband met de voorgestelde fosfaatrechten, voerde een afvaardiging van de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op 8 maart jl. een gesprek met een zware delegatie van DG Environment, afdeling Nitraatrichtlijn (hierna Nitraatcomité genoemd) in … Lees verder

NMV: fosfaatrechten missen doel. Brussel weet nog van niks
14 mrt

Vorige week heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) al laten weten het niet eens te zijn met de invoering van fosfaatrechten zoals staatssecretaris van Dam die heeft aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 3 maart jl. Bijeenkomsten … Lees verder

DDB: kansen derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur
11 mrt

De DDB roept de Nederlandse volksvertegenwoordigers op, om per direct maatregelen te eisen van staatssecretaris Van Dam en het ministerie van Economische Zaken. De toekomstperspectieven van de Nederlandse melkveehouders hangen hiervan af. Lees verder

NMV: fosfaatrechten missen doel en zetten NL op achterstand
4 mrt

Fosfaatrechten missen hun doel en zetten NL op achterstand: ‘Onnodige belasting voor melkveehouders en geen garantie voor derogatie’. Op 3 maart heeft staatssecretaris van Dam met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere invulling van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. … Lees verder

NMV: generiek mestbeleid is niet meer van deze tijd!
16 feb

Aanstaande dinsdag 16 februari behandelt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg (AO) 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het doel van dit Actieprogramma is bekend: voldoen aan de eisen die de Europese Commissie in Brussel stelt met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water. NMV standpunt … Lees verder

NMV: wel aan tafel, maar niet ingestemd!
5 feb

Staatssecretaris van Dam heeft op 2 februari in een brief aan de Tweede Kamer de verdeling van het Nederlandse deel (nationale envelop) van de Europese middelen bekend gemaakt. Het is de verdeling van de Nationale enveloppe na de demonstraties van … Lees verder

EMB: FrieslandCampina introduces restraint on delivery milk
14 jan

Big European dairy introduces voluntary restraint on delivery. Dutch dairy Friesland Campina pays dairy farmers a bonus for limiting milk supply! Lees verder

DDB: beroep FrieslandCampina op leden, roept vragen op
29 dec

Met het besluit van FrieslandCampina om haar ledenmelkveehouders door middel van een bonus te belonen voor het niet verder laten stijgen van de individuele melkproductie, is FrieslandCampina vermoedelijk de eerste melkverwerker in Europa die dit onderdeel van het crisismanagementprogramma van … Lees verder

EMB: Milk Market Observatory met opzet hulpeloos?
28 dec

Is het Milk Market Observatory van de Europese Commissie met opzet hulpeloos? Op de bijeenkomsten voor experts die door de Europese Commissie worden georganiseerd, leggen de Stakeholders van de zuivelmarkt de problemen niet alleen op tafel, ze gaan er ook grondig … Lees verder

EU protest action “Milk for Juncker” creates problems
17 dec

Protest action “Milk for Juncker”: For a few days now, EU Commission President Jean Claude Juncker has been receiving very special mail. To protest against the European Commission’s destructive milk policy, dairy farmers from all over Europe have been sending fresh … Lees verder

NMV/DDB: stuur een pak (dagverse) melk op naar Brussel
17 dec

Op 23 november heeft de European Milk Board (EMB), mede namens de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) een brief gestuurd aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, om de Eurocommissaris voor Landbouw, Phil … Lees verder

EMB: Wat doet commissaris Hogan aan de zuivelcrisis?
27 nov

Op 23 november heeft de European Milk Board (EMB) een open brief gestuurd aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. In deze brief roept de EMB Juncker op om Eurocommissaris Phil Hogan van zijn post te ontheffen.   ************BRIEF************ … Lees verder

NMV/DDB: fosfaatrechten hoeven helemaal niet van Brussel!
13 nov

Door de mogelijkheden binnen de Nitraatrichtlijn niet te benutten, een eigen koers te varen ten aanzien van fosfaatrechten en geen transparantie te bieden over de bronnen, die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden, brengt vooral Den Haag de volgende derogatie in gevaar! Lees verder