Toelichting melkprijzen voorjaar 2016

melkglas met ltrDe berekende voorschotmelkprijzen komen in mei 2016 uit op gemiddeld € 25,35 per 100 kg standaardmelk. Een daling van € 0,94 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van mei 2015 is dit een daling van € 5,23 ofwel 17,1 %.

Daling in mei/juni

Ook in mei zijn de melkprijzen weer gedaald. Bijna alle zuivelondernemingen hebben de melkprijzen verlaagd. De Duitse (Müller en DMK) en Nederlandse melkprijzen (FrieslandCampina en DOC) daalden het meest met € 2 tot 2,5 per 100 kg. Door deze dalingen komen de melkprijzen steeds dichter bij het niveau van 2009 toen de melkprijzen een dieptepunt bereikten. Voor Milcobel, DMK en de Ierse ondernemingen liggen de melkprijzen in mei al op of zelfs onder die van mei 2009.
Voor juni zullen de melkprijzen van DMK/DOC en Arla verder dalen met respectievelijk 1,0 en 1,3 euro per 100 kg. De melkprijs van Arla blijft in juli gelijk, net als die van FrieslandCampina die zowel in juni als juli niet wijzigt. Opvallend is dat de aangekondigde prijsverlaging van DairyCrest van 1 pence per liter (ongeveer € 1,3 per 100 kg) in juli is teruggedraaid vanwege de verbeterde Britse zuivelmarkt. Dit komt o.a. door een forse afname in de melkleveringen in Groot Brittannië. Tot en met augustus blijven de melkprijzen van DairyCrest ongewijzigd.

Seizoenspiek

Door de seizoenspiek in de melkproductie zijn de melkprijzen in mei en juni altijd relatief laag. Ook is het nog te vroeg om de mogelijk positieve marktsignalen (zoals de sinds eind april gestegen Nederlandse zuivelnoteringen) terug te zien in de melkprijzen. Een herstel van de zuivelmarkt werkt sowieso vertraagd door in de melkprijzen, doordat afzetcontracten e.d. niet van de ene op de andere dag aangepast worden.
Een eventueel herstel van de melkprijzen wordt verder vertraagd, doordat vele zuivelondernemingen het afgelopen jaar meer melkgeld hebben uitbetaald dan de marktopbrengsten toelieten. Naar verwachting zullen de melkprijzen de komend maanden daarom nog niet stijgen. Áls de zuivelmarkt zich positief blijft ontwikkelen, zal dit pas na de zomer tot uitdrukking komen in de melkprijzen.

Prijswijzigingen mei 2016 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand):

Milcobel: -1,0. Vanaf mei is de volumetoeslagregeling iets gewijzigd en wordt de IKM premie van € 0,25 niet langer apart uitbetaald, maar is verwerkt in de basisprijs.
Dairy Crest: +0,1 als gevolg van seizoensheffing en koersstijging Britse pond ten opzichte van euro.
Glanbia Ingredients Ireland (GIIL): -1,0. De berekende melkprijs van Glanbia is exclusief de uitkeringen door de coöperatie van 1,9 cent per liter en een uitkering van GILL van 1 cent per liter.
DOC Kaas: -2,1 ,juni -1,0 en juli ongewijzigd.
FrieslandCampina: -2,4 ,juni en juli ongewijzigd.

Fonterra en USA

Fonterra: -0,2 door koerswijziging NZ dollar ten opzichte van euro..
USA: -1,7. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 13,63 in april naar $ 12,77 per hundredweight (45,36 kg) in mei.
Ook de Amerikaanse melkprijs bevindt zich op het laagste niveau sinds vele jaren ook al doet een omgerekend melkprijs van € 28,83 per 100 kg anders vermoeden. Dit komt door de hogere koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Sinds 2015 is de waarde van de dollar met zo’n 20% gestegen waardoor ook de berekende melkprijs uitgedrukt in euro’s sindsdien zo’n 20% hoger ligt dan de jaren daarvoor. Zonder deze koersstijging zou de berekende USA klasse III melkprijs rond de € 24,5-25 per 100 kg liggen ofwel niet hoger, maar lager dan het gemiddelde van de Europese ondernemingen.

Marktsituatie

Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)

6/7/2016 1/6/2016 6/1/2016 gemiddelde 2015
Verse boter, in EEG-doos 313 270 275 295
Vol melkpoeder 206 200 210 235
Mager melkpoeder 172 168 167 181
Weipoeder 57 55 51 65

Wereldwijd overschot

Ondanks het lagere groeitempo van de melkproductie in Europa is de toename van de mondiale melkplas nog steeds hoofdzakelijk een Europese aangelegenheid. De melkproductie in de VS neemt ook toe, hoewel in april en mei de groei lager was dan in februari en maart. In Oceanië is het melkseizoen voorbij. De Australische melkproductie blijft al geruime tijd achter vanwege ongunstige weersomstandigheden. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer is ook afgenomen, hoewel in mei nog wel een toename van het volume werd genoteerd.
De zuivelprijzen zijn sinds het bereiken van de bodem medio april over de gehele linie fors omhoog gegaan. Dit was het gevolg van de minder sterke aanbodgroei dan verwacht en een iets aantrekkende vraag. Interventie van mager melkpoeder vindt nog steeds plaats. Wel lijkt langzamerhand, door de wat betere vraag, steeds meer te worden aangeboden buiten interventie.

Met dank aan Willem Koops (ZuivelNL).