Categorie: Vergunning/Grondzaken

Oppervlaktewater stedelijk gebied zwaarder vervuild dan landbouwgebied!

9 juli

Oppervlaktewater stedelijk gebied is zwaarder vervuild met fosfaat dan landbouwgebied. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van het oppervlaktewater op tien vooraanstaande locaties in Nederland. Deze locaties zijn niet landbouw gerelateerd, maar leveren in veel … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Valt het doek voor mineralenconcentraat?

9 juli

Onze staatssecretaris van EZ heeft het NMI en het LEI opdracht gegeven om te onderzoeken of een EU kunstmeststatus voor mineralenconcentraat (MC) van belang is voor de afzetmogelijkheden van deze kunstmestvervanger. Hiertoe hebben NMI en LEI de literatuur bekeken en … Lees verder

Eurodairy: welke kleur heeft melk in andere EU landen?

30 juni

Welke kleur heeft melk in andere Europese landen? Om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid te verbeteren in de Europese melkveehouderij, die vandaag met bijzonder veel uitdagingen geconfronteerd wordt, werd Eurodairy in het leven geroepen. Dit nieuwe internationale netwerk, dat ondersteunt … Lees verder

NMV: waterkwaliteitsrapportage aan Brussel corrigeren

21 juni

Infrastructuur & milieu dient de waterkwaliteitsrapportage aan Brussel te corrigeren. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) onderschrijft de notitie van het Mesdag Zuivelfonds waarin kanttekeningen worden geplaatst bij de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het rapport Waterkwaliteit en Veehouderij, dat op … Lees verder

LIBA Ondernemersreis melkvee naar Somerset (UK)

13 juni

Ondernemersreis 4 tot en met 9 juli 2016 Lage kosten in Somerset, Groot-Britannië Wilt u als melkveehouder of erfbetreder van collega-melkveeondernemers in Groot-Brittannië leren omgaan met lage melkprijzen? Schrijf dan maandag 4 tot zaterdag 9 juli in uw agenda. We … Lees verder

DDB: Phosphate rights in the Netherlands a joke!

26 april

Phosphate Rights in the Netherlands. The longest April Fools’ prank in the Netherlands under the heading “milk as much as you want from 1st April 2015” ended on 3rd March 2016 with a new quota system for milk producers and shall … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Hulde aan Friesland Campina (mestverwerking)

18 april

Gaat het nu wel lukken? De mestafzetkosten lopen ook voor melkveehouders de laatste jaren sterk op. Als de derogatie nog verder aangescherpt wordt richting 170 kg N/ha nemen de rundveedrijfmest overschotten snel toe en zullen de afzetkosten nog verder stijgen. … Lees verder

Nieuwe rubriek TheHerdmanager: Het Mestmoeras 2.0

14 april

“In een verstikkende omhelzing dansen ambtenaren, boeren en politici om elkaar heen, zich steeds neer vastdraaiend in het mestmoeras.” citaat uit Het Mestmoeras. Frits Bloemendaal, voormalig parlementair redacteur van het Agrarisch Dagblad, verbaasde zich in toenemende mate over het uit … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Het “Fata Morgana” van EU kunstmeststatus

4 april

Het “Fata Morgana” van de EU kunstmeststatus: er wordt al bijna 30 jaar in veehouderijkringen geprobeerd uit mest kunstmest te maken en deze voor een zodanig hoge prijs af te zetten dat mest geld op gaat brengen. Tot nog toe … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Huitema (VVD) en herinvoering Minas?

18 maart

Geeft Huitema varkensboeren de genadeklap? Onlangs verraste Huitema door voor het NAJK een pleidooi te houden voor herinvoering van de regulerende mineralenboekhouding ofwel Minas. De bemestingsnormen zijn te krap en moeten vervangen worden door verliesnormen. Invoering van Minas kan ernstige gevolgen … Lees verder