Categorie: Duurzaamheid/Innovatie

Oppervlaktewater stedelijk gebied zwaarder vervuild dan landbouwgebied!

9 juli

Oppervlaktewater stedelijk gebied is zwaarder vervuild met fosfaat dan landbouwgebied. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van het oppervlaktewater op tien vooraanstaande locaties in Nederland. Deze locaties zijn niet landbouw gerelateerd, maar leveren in veel … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Valt het doek voor mineralenconcentraat?

9 juli

Onze staatssecretaris van EZ heeft het NMI en het LEI opdracht gegeven om te onderzoeken of een EU kunstmeststatus voor mineralenconcentraat (MC) van belang is voor de afzetmogelijkheden van deze kunstmestvervanger. Hiertoe hebben NMI en LEI de literatuur bekeken en … Lees verder

Eurodairy: welke kleur heeft melk in andere EU landen?

30 juni

Welke kleur heeft melk in andere Europese landen? Om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid te verbeteren in de Europese melkveehouderij, die vandaag met bijzonder veel uitdagingen geconfronteerd wordt, werd Eurodairy in het leven geroepen. Dit nieuwe internationale netwerk, dat ondersteunt … Lees verder

NMV: waterkwaliteitsrapportage aan Brussel corrigeren

21 juni

Infrastructuur & milieu dient de waterkwaliteitsrapportage aan Brussel te corrigeren. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) onderschrijft de notitie van het Mesdag Zuivelfonds waarin kanttekeningen worden geplaatst bij de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het rapport Waterkwaliteit en Veehouderij, dat op … Lees verder

Mestmoeras 2.0 “Hoogwaardige groene kunstmest”; wie slaat de plank mis?

21 mei

Wie slaat de plank mis met “hoogwaardige groene kunstmest”? Het terugwinnen van mineralen uit waterige stromen zoals drijfmest en digestaat en het in de markt zetten als groene kunstmest, staat in Nederland volop in de belangstelling. Het winnen van mineralenconcentraat gaat … Lees verder

ZuivelNL: maatregelen verduurzaming melkveehouderij

26 april

ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, gaat de maatregelen uitvoeren waarmee de staatssecretaris van Economische Zaken en de zuivelsector de verduurzaming van de melkveehouderij willen ondersteunen. Dat heeft de staatssecretaris in overleg met de sector besloten. De duurzaamheidsmaatregelen worden volledig … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Hulde aan Friesland Campina (mestverwerking)

18 april

Gaat het nu wel lukken? De mestafzetkosten lopen ook voor melkveehouders de laatste jaren sterk op. Als de derogatie nog verder aangescherpt wordt richting 170 kg N/ha nemen de rundveedrijfmest overschotten snel toe en zullen de afzetkosten nog verder stijgen. … Lees verder

The German situation after a year without quotas

16 april

The situation in Germany after a year without quotas, the price of raw milk has tanked even further. This ongoing milk crisis is depriving dairy farmers of their livelihood. Loss in value creation of over 6 billion euros in Germany … Lees verder

Nieuwe rubriek TheHerdmanager: Het Mestmoeras 2.0

14 april

“In een verstikkende omhelzing dansen ambtenaren, boeren en politici om elkaar heen, zich steeds neer vastdraaiend in het mestmoeras.” citaat uit Het Mestmoeras. Frits Bloemendaal, voormalig parlementair redacteur van het Agrarisch Dagblad, verbaasde zich in toenemende mate over het uit … Lees verder

Mestmoeras 2.0: Het “Fata Morgana” van EU kunstmeststatus

4 april

Het “Fata Morgana” van de EU kunstmeststatus: er wordt al bijna 30 jaar in veehouderijkringen geprobeerd uit mest kunstmest te maken en deze voor een zodanig hoge prijs af te zetten dat mest geld op gaat brengen. Tot nog toe … Lees verder