NMV teleurgesteld in politieke maatregelen EU

NMV logoZo’n 8.000 Europese boeren, waaronder vele Nederlandse melkveehouders en varkensboeren, waren maandag met ongeveer 1.500 tractoren aanwezig bij het gebouw van de Europese Commissie waar de Landbouwministers in Brussel een extra vergadering hadden.

Teleurstelling

De boeren demonstreerden omdat zij oplossingen willen voor de huidige crisis in de landbouw, oplossingen die de oorzaak van het probleem aanpakken. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt de nu voorgestelde maatregelen uitermate teleurstellend.
De Europese Commissie heeft € 500 miljoen directe financiële steun toegezegd. Het is nog niet duidelijk hoe dit geld verdeeld wordt, maar hiermee laat de politiek zien niet begrepen te hebben waar het om gaat. Voortzetting van het programma voor private opslag is niet doeltreffend voor een goede prijsontwikkeling. Dat is de afgelopen maanden al aangetoond. Promotie van zuivelproducten in de EU en derde landen is een hulpeloze, politieke actie. Het vervroegen van de uitbetalingen van de directe betalingen is een maatregel die slechts een korte periode enige soelaas biedt.

Crisisprogramma

En het is juist van belang dat het Milk Market Observatory (MMO) niet alleen crises ziet aankomen, maar daar ook op kan reageren.
De demonstrerende melkveehouders en varkensboeren willen geen zak geld of verhoging van de interventieprijzen, maar een echte oplossing. Het crisisinstrument van de European Milk Board (EMB), het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP), gaat juist uit van een beloning voor degenen die minder leveren, zodat de voorraden slinken, om op deze manier tot prijsherstel te komen.

Stas Dijksma

De NMV vindt het uitermate teleurstellend dat staatssecretaris Dijksma niet verder kwam dan koffie drinken met enkele LTO-bestuurders in het café om de hoek. Buiten op straat stonden vele Nederlandse boeren die haar graag de essentie van het MVP nog eens haarfijn hadden uitgelegd. Op BNR Nieuwsradio vertelt de staatssecretaris dat zij geen melkplas en boterberg wil. Maar de pakhuizen liggen nu al vol! Hieruit blijkt dat de staatssecretaris niet heeft begrepen dat het huidige, liberale beleid niet kan werken.
Ook leden van Copacogeca, waaronder LTO bestuurders, waren aanwezig in Brussel tijdens de demonstratie. De Belgische Boerenbond, ook Copacogeca-lid, heeft zich ook achter het MVP geschaard. De NMV hoopt dat dit ook een voorbeeld zal zijn voor andere leden van Copacogeca en hen ertoe zal bewegen zich aan te sluiten bij het voorstel van de EMB. De NMV is altijd bereid om zaken gezamenlijk op te pakken. Samen sta je toch sterker!

Met dank aan NMV-bestuur (reacties via info@nmv.nu).