Nieuwe rubriek TheHerdmanager: Het Mestmoeras 2.0

V-Focus mest fosfaat“In een verstikkende omhelzing dansen ambtenaren, boeren en politici om elkaar heen, zich steeds neer vastdraaiend in het mestmoeras.” citaat uit Het Mestmoeras.
Frits Bloemendaal, voormalig parlementair redacteur van het Agrarisch Dagblad, verbaasde zich in toenemende mate over het uit de hand lopende mestprobleem, het mislukken van voorgestelde verbeteringen en het vooruitschuiven van beslissingen.

Het Mestmoeras in 1995

Frits Bloemendaal schreef Het Mestmoeras (ISBN 90 12 082730) in 1995. Het is een uiterst nauwkeurige en onthutsende beschrijving van de worstelingen die zich in de jaren tachtig en negentig tussen de politiek en boeren(organisaties) afspeelden om tot een oplossing te komen van een van de grootste milieuproblemen van die tijd. Dit boek is een journalistiek meesterwerk van uitzonderlijke klasse met haarscherpe analyses en nauwkeurige weergave van feiten. Na 20 jaar nog zeer actueel en eigenlijk verplichte literatuur voor eenieder die bij het mestbeleid betrokken is om lering te trekken uit het verleden.

Bloemendaal besluit 20 jaar geleden:

“Aan de bestrijding van de stikstofverliezen wordt opnieuw weinig gedaan. Nederland vraagt er zo om om door de Europese Commissie in Brussel aan de schandpaal te worden genageld, omdat het niet op tijd aan de EG-nitraatrichtlijn voldoet. Dit alles kon wel eens tegen de sector gaan werken. De kans bestaat dat de consument, al dan niet opgejut door natuur- en milieu organisaties, de neus zal ophalen voor de producten van een vervuilende veehouderij. Is het niet de Nederlandse, dan wel de Duitse consument. De varkenssector heeft al een slecht imago, maar het is een kwestie van tijd of dit slaat over op de melkveehouderij. Als die niet op tijd schoon schip maakt, kan zij de tomatenteelt achterna gaan. De afzet van tomaten liep terug toen berichten verschenen over “plastiek tomaten” en “waterbommen”. Je ziet de omslag van Der Spiegel al voor je: Frau Antje tot haar knieën in de stront”.

Mestproblematiek nu 20 jaar later…

Bloemendaal had een scherpe vooruitziende blik. Na 30 jaar van ontkennen, uitstellen, afzwakken en zeer veel geld verspillen is de mestproblematiek knellender dan ooit te voren, maar nu met de melkveehouderij in de hoofdrol. De mestafvoerkosten zijn torenhoog, de varkenssector wankelt en de grondgebonden melkveehouderij is voorlopig achter de horizon verdwenen. We hebben te maken met zwetsende politici, dolende boerenvoormannen, boeren die ernstig misleid worden, opeenstapeling van niet te handhaven wetten, laagwaardige kunstmestvervangers, knellende bemestingsnormen, veel faillissementen en ondanks alle hightech maatregelen nog steeds veel fraude in de mesthandel.

De grote vraag is wat er na 2017 met de derogatie gaat gebeuren?
In deze nieuwe rubriek Het Mestmoeras 2.0 zal  TheHerdmanager.nl hieraan de komende maanden extra aandacht besteden, met dank aan ir. Wim Kromwijk, landbouwkundige uit Driebruggen.

Redactie TheHerdmanager