Dairy Campus: Open Dagen eind mei 2016

FokMonitor koe2OPEN DAGEN DAIRY CAMPUS
Datum: 26, 27 & 28 mei 2016
Tijd: 9.30 – 15.30 uur
(entree tot 14.30 uur)
Adres: Boksumerdyk 11 | 9084 AA | Leeuwarden (Let op: afslag 24, Zwette V)

 

Van donderdag 26 mei tot en met zaterdag 28 mei 2016 is het open huis op Dairy Campus in Leeuwarden. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met Dairy Campus en haar partners. Bezoek onder andere de kennisloketten, nieuwe stallen, lopend onderzoek, beweidingsproeven, grasdemo en het mestplein.

Zuivelketen

Dit driedaagse evenement staat in het teken van de toekomst van de zuivelketen ‘Dairy is the future’. De eerste twee dagen zijn netwerkdagen voor ondernemers, melkveehouders en adviseurs. Dairy Campus verzorgt samen met onderwijs- en kennisinstellingen informatie- en kennisloketten en demonstraties. Studenten laten diverse activiteiten zien die ze tijdens hun opleiding of training uitvoeren op Dairy Campus.
Ga met al deze partijen in gesprek over de uitdagingen waar de melkveehouderij voor staat.

Standhouders

Op zaterdag is Dairy Campus open voor het grote publiek. Deze dag zijn er verschillende doe-activiteiten op het gebied van proeven, ruiken en voelen, ‘Smaakmakers van de zuivelsector’. Alle drie dagen zijn standhouders aanwezig die graag laten zien hoe zij mee hebben gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw of hoe ze hun onderzoek- innovatieproject op Dairy Campus uitvoeren. Meer informatie over het programma en de nieuwbouw vindt u op de website www.openingdairycampus.nl.

Graag tot ziens op 26, 27 of 28 mei 2016.

Boksumerdyk 11 | 9084 AA Leeuwarden | www.openingdairycampus.nl

Dairy Campus is een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR Livestock Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Dairy Training Centre, LTO Nederland, Friesland Campina, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijksuniversiteit Groningen/ Campus Fryslân. En wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma.