Attentie: forse verlaging melkprijs Fonterra

zuivelfabriek FonterraFonterra verlaagt de melkprijs met 60 cent: Fonterra verlaagt de melkverwachtingsprijs van $5,30 naar $4,70 per kilo milksolids. Met het geschatte dividend van 25 tot 35 cent per aandeel, geeft de melkverwerker een melkprijs af met een bandbreedte van $4,95 tot $5,05.

Volatiliteit wereldmarkt

De verlaging die Fonterra nu aankondigt, wordt al enige tijd voorspeld door analisten in Nieuw-Zeeland. Andere melkverwerkers gingen Fonterra al voor. Zo verlaagde Westland Milk Products de melkprijs twee weken geleden met 40 cent tot een bandbreedte van $5 tot $5,40. Fonterra-voorzitter John Wilson zegt dat de melkprijsverlaging de financiële bedrijfsvoering van de melkveehouders onder druk. “Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke volatiliteit op de wereldzuivelmarkt.”

Met dank aan ZuivelZicht.