DDB: ook in 2014 kosten melk hoger dan de baten

euro's op fotoDDB maakte deze week de  melkproductiekosten 2014 bekend. Ook in 2014 waren de kosten hoger dan de baten voor melkveehouders in Nederland.

Transparantie

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Dutch Dairymen Board (DDB) op 30 juni j.l. te Heerde, werden de kosten voor de melkproductie voor geheel 2014 gepubliceerd. Na aftrek van 3,03 cent toeslagen, zijn de kosten per kilogram melk 42,24 cent. Met de publicatie van deze cijfers levert de DDB samen met het Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL), dat de wetenschappelijke studie samenstelt, een belangrijke bijdrage aan transparantie in de zuivelsector.

Dekkingstekort

Ondanks een daling van de melkproductiekosten bij een gelijktijdig stijgende melkprijs, was het ook in 2014 niet mogelijk om kostendekkend te produceren. Het dekkingstekort is in 2014 uitgekomen op 8%. Vorig jaar lagen de kosten voor de productie van een kilo melk nog 5% hoger en de melkprijs 1,5 cent lager. Maar zelfs in een jaar met relatief hoge melkprijzen, konden de kosten niet gedekt worden met de uitbetaalde melkprijs.
Ook in Nederland raken steeds meer melkveehouders financieel in zwaar weer, door de aanhoudende zeer lage melkprijzen.

Dramatische situatie

Momenteel variëren de melkprijzen in Nederland (verrekend naar 3,7% vet) tussen de 25 tot 27 cent. Ook in andere EU lidstaten worden zeer lage melkprijzen uitbetaald: België tussen de 25 en 26 cent, Frankrijk 29 tot 30 cent, Denemarken rond de 29 cent. In Duitsland – 26 tot 30 cent – en Ierland 28 cent, ziet het er tevens niet veel beter uit.
Nog steeds negeert de Europese Commissie van Landbouw de dramatische situatie op de melkmarkt en weigert om een noodzakelijk marktinstrument zoals het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP), te implementeren.

Marktverantwoordelijkheid

“Het negeren van de huidige situatie kost veel melkveebedrijven in de EU het voortbestaan en is gevaarlijk voor de continuïteit van de EU zuivelsector. De Europese Commissie van Landbouw zou het MVP direct moeten implementeren om de sector uit het dal te helpen”, stelt DDB-voorzitter Sieta van Keimpema. Meer informatie over de melkproductiekosten 2014 en de Indexering Melkproductie Kosten (IMK) kunt u vinden op onze site www.ddb.nu. Voor reacties graag het emailadres info@ddb.nu gebruiken.

Sieta van Keimpema, voorzitter DDB