NMV-leden tegen verplichting KringloopWijzer!

NMV logoNMV-leden spreken zich uit tegen de verplichte invoering van de KringloopWijzer. Op een druk bezochte informatieavond op 17 september hebben de leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zich uitgesproken tegen een verplichte invoering van de KringloopWijzer.

NZO/LTO

De KringloopWijzer is een rekensystematiek waarmee boeren inzicht krijgen in hun mineralenstromen. De NZO en LTO zijn van plan alle melkveehouders met ingang van 1 januari 2016 verplicht de KringloopWijzer voor hun bedrijf te laten opstellen. De NMV-leden hebben het bestuur nu de opdracht meegegeven om in hun standpunt te blijven volharden. NMV-Voorzitter Harm Wiegersma kon een onverwacht volle zaal welkom heten in Nijkerk bij de informatieavond Wijzer over de KringloopWijzer.
Externe deskundigen waren uitgenodigd om de werking en voor- en nadelen van de KringloopWijzer nader toe te lichten. Frank Verhoeven, Boerenverstand, Paul Bodden, Hekkelman Advocaten, en Lubbert van Dellen, VLB, lichtten ieder vanuit hun eigen expertise de consequenties van de invoering van de KringloopWijzer toe.

Stemming

De aanwezige melkveehouders namen de uitnodiging om kritisch te blijven en vooral veel goede vragen te stellen zeer ter harte. De NMV- leden konden zich wel vinden in een vrijwillige deelname aan de KringloopWijzer. Ook omdat dit de mogelijkheid biedt de ruimte op het eigen bedrijf voor mestafzet beter te benutten.
De schriftelijke stemming aan het eind van de avond resulteerde in een grote meerderheid van de aanwezigen die zich uitsprak tegen de verplichte invoering van de KringloopWijzer. Het NMV-bestuur heeft met deze uitspraak een overduidelijk signaal ontvangen en een gedragen standpunt vanuit haar leden.

Met dank aan het NMV-bestuur (reacties via info@nmv.nu )