NMV/DDB: stuur een pak (dagverse) melk op naar Brussel

NMV logoOp 23 november heeft de European Milk Board (EMB), mede namens de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) een brief gestuurd aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, om de Eurocommissaris voor Landbouw, Phil Hogan, uit zijn functie te ontheffen. Tot op heden heeft voorzitter Juncker niet gereageerd op deze brief. Tijd voor de volgende stap: Doe mee en stuur net als veel andere Europese boeren een pak dagverse melk naar de voorzitter van de Europese Commissie.

Crisis zuivelmarkt

Eurocommissaris Hogan onderkent de problemen van veel Europese melkveehouders niet. Hij neemt de huidige crisis op de zuivelmarkt niet serieus. Sterker nog, hij ontkent zelfs dat er een crisis is en is niet in staat met oplossingen te komen. Dit maakt hem ongeschikt voor zijn functie. Reden genoeg voor de EMB om Commissievoorzitter Juncker te vragen hem van zijn post te ontheffen.
Nu Juncker niet heeft gereageerd op deze open brief van de EMB is het tijd voor de volgende stap. Boeren in geheel Europa worden opgeroepen een pak melk op te sturen naar het kantoor van de voorzitter van de Europese Commissie om duidelijk te maken dat de overvloed aan melk een reusachtig probleem vormt dat aangepakt dient te worden. De DDB en NMV doen mee met deze actie en roepen hun leden op ook een pak melk op te sturen. Hoe meer boeren mee doen, hoe duidelijker het wordt dat te veel melk problemen geeft!

Wilt u ook mee doen? Stuur dan een pak dagverse melk met een handgeschreven begeleidend briefje naar:

Voorzitter Jean-Claude Juncker
Europese Commissie
Wetstraat 200
1049 Brussel
België

Een voorbeeld begeleidend briefje zou kunnen zijn:
Aan Jean-Claude Juncker
Voorzitter Europese Commissie

Geachte voorzitter Juncker,

Boeren ondervinden dagelijks de gevolgen van de huidige crisis op de zuivelmarkt.
Wij zitten in grote problemen. Eurocommissaris Phil Hogan neemt onze problemen niet serieus, ontkent dat er een crisis is en komt niet met een oplossing! Hij is niet geschikt voor deze functie.
Onthef Eurocommissaris Hogan van zijn post.
Hoogachtend,

Doe mee en stuur een pak melk aan Juncker! Hoe meer melk hij krijgt, hoe duidelijker de boodschap; te veel melk geeft problemen.

En… maakt u ook een foto als u het pakketje voor Juncker klaar maakt? Die foto kunt u naar ons sturen via info@ddb.nu en/of info@nmv.nu
Het DDB bestuur