Noodsteunpakket EU melkveehouderij te laat!

melkglas met ltrComité van de regio’s: noodsteun melk schiet tekort. Het nieuwe noodsteunpakket voor de melkveehouderij is te laat en te weinig. Dat stelt het Europees Comité van de regio’s in Brussel.

Te laat

Het comité beweert dat de Europese Commissie met ingrijpen heeft gewacht totdat de melksituatie onhoudbaar voor de producenten is geworden. Het pakket waarmee wordt ingegrepen, geeft nog steeds geen oplossing voor de structurele problemen in de zuivelsector van de Europese Unie.
Het comité, waarin regionale overheden zijn vertegenwoordigd, waarschuwde de Europese Commissie al in april. Die ging er echter vanuit dat het afschaffen van de melkquota nauwelijks effect zou hebben op de melkprijs.

Interventie

René Souchon, voorzitter van de regio Auvergne in Frankrijk, stelt dat eenmalige steunmaatregelen onvoldoende zijn voor de middellange of lange termijn. Hij vraagt daarom aan de Europese Landbouwministers om tijdens de Landbouwraad op 15 september de noodmaatregelen aan te vullen met een reeks maatregelen van meer structurele aard.
Het comité pleit daarbij voor het tijdelijk verhogen van de interventieprijs. Ook moet de rol van de producentenorganisaties worden versterkt, die werken aan een betere afspraken met de retailers. Ook moet de Europese waarnemingspost Milk Market worden verbeterd, waardoor dit observatorium een echt stuurmechanisme wordt. Tot slot zijn urgente maatregelen nodig om het inkomen van alle melkproducenten te waarborgen.

Met dank aan Nieuwe Oogst!