Mestmoeras 2.0: Hulde aan Friesland Campina (mestverwerking)

FC vlagGaat het nu wel lukken? De mestafzetkosten lopen ook voor melkveehouders de laatste jaren sterk op. Als de derogatie nog verder aangescherpt wordt richting 170 kg N/ha nemen de rundveedrijfmest overschotten snel toe en zullen de afzetkosten nog verder stijgen.

 

FC mestverwerking

In het kader van de verduurzaming van de zuivelketen gaat FC zich nu ook bezighouden met de productie van groen gas en hoogwaardige stoffen (kunstmest?); een zeer prijzenswaardig initiatief gezien de druk op de mestmarkt.
FrieslandCampina laat zich kennelijk niet ontmoedigen door vele anderen die hetzelfde probeerden en gefaald hebben of voortijdig afhaakten: varkensmestcooperatie Biogreen Salland, LTO Noord met de geplande 200 AgriModem mestraffinagesystemen, Dairy Campus met het Manure project en het BioNPK project van Cosun/AVEBE.

ZLTO en VVD

FrieslandCampina en de toekomstige coöperatieleden doen er goed zich in de meststoffenmarkt en verwerkingstechniek te verdiepen. Ze kunnen dit doen door contact op te nemen met bijvoorbeeld de ZLTO. Bij de ZLTO denken ze in kansen en weten ze maar al te goed hoe je uit “bruin goud” biogas en hoogwaardige groene kunstmest (!) kunt maken.
Een andere waardevolle informatiebron is zeker ook de VVD. Politicus/melkveehouder Huitema heeft veel kennis van meststoffen en bemesting en is een groot pleitbezorger voor EU erkenning van de nieuwe (kunst)mestsoorten uit mest. Landbouwwoordvoerder en VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders vindt fosfaatrechten voor de melkveehouderij volstrekt overbodig, omdat je met mestverwerking veel geld kan verdienen en mest daarom eigenlijk geen probleem is.

Ik ga ervan uit dat Lodders haar verdienmodel wel met FC wil delen om hiermee te voorkomen dat de overheid weer belastinggeld in hightech mestverwerking gaat steken. Het zou goed zijn als een lage melkprijs gecompenseerd kan worden door de verkoop van groen gas en kunstmest…. Misschien wordt 2016 dan toch nog een goed jaar!

Uit Boerderij Vandaag: De ambities van FC

FrieslandCampina werkt aan opzet van mestcoöperaties: FC mestverwerking op komst!
FrieslandCampina streeft naar de opzet van 5 grote mestverwerkingsinstallaties, die elk 100.000 ton mest moeten kunnen verwerken. Dit zei Jan Willem Straatsma, manager duurzame melkveehouderij bij FrieslandCampina, tijdens de Canadean Dairy Innovation Summit op 14 april in Amsterdam. Voor 2 installaties is al bekend waar ze globaal moeten komen. Er is een installatie gepland in de omgeving van Duiven in Gelderland en een andere installatie komt ergens in Friesland.

FrieslandCampina wil de eerste aanzet voor de bouw van de installaties geven, maar de bedoeling is dat ze in eigendom van melkveehouders komen. Voor elke installatie zal een eigen coöperatie worden opgezet. Er zouden minimaal 1.000 melkveehouders lid moeten worden van de 5 coöperaties.

De installaties die de zuivelcoöperatie voor ogen heeft moeten energie produceren en daarnaast hoogwaardige stoffen uit mest terugwinnen, met name stikstof, fosfaat en kali. Daarnaast wil FrieslandCampina tevens de bouw van kleinschalige mestverwerkingsinstallaties stimuleren. Alle inspanningen op gebied van de mestverwerking moeten over enkele jaren een reductie van 350 kiloton in de uitstoot van CO2 tot gevolg hebben.

Bron van “De ambities van FC”: Boerderij Vandaag, 15/04/16.
Ir. Wim Kromwijk
Kromwijk Agriservice BV