NMV: wel aan tafel, maar niet ingestemd!

NMV logoStaatssecretaris van Dam heeft op 2 februari in een brief aan de Tweede Kamer de verdeling van het Nederlandse deel (nationale envelop) van de Europese middelen bekend gemaakt. Het is de verdeling van de Nationale enveloppe na de demonstraties van boeren in Brussel.

Acties Brussel

Deze nationale enveloppe van 30 miljoen maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen voor de melkveehouderij en varkenshouderij dat de Europese Commissie ter beschikking heeft gesteld na de demonstraties van boeren in Brussel in september 2015.
Lidstaten hebben grote flexibiliteit gekregen in de besteding van hun nationale enveloppe. Voor de Europese Commissie is het wel een eis dat juist landbouwondernemers profiteren van het beschikbaar gestelde geld. In alle andere lidstaten wordt de nationale enveloppe dan ook direct aan de boeren uitgekeerd. Nederland is het enige land dat kiest voor een andere invulling.

Niet de boeren

De staatssecretaris schrijft dat hij zijn voorstellen in nauw overleg met de sector heeft uitgewerkt en dat daar op 20 januari in een bestuurlijk overleg overeenstemming is bereikt. De Nederlandse melkveehouders Vakbond is inderdaad aanwezig geweest bij dit bestuurlijk overleg. De NMV heeft echter niet ingestemd met het voorstel. Op deze manier zijn het niet de boeren, maar ambtenaren, adviseurs en projectmedewerkers die zullen profiteren van de nationale enveloppe. De NMV heeft al in een vroeg stadium een andere verdeling voorgesteld en aan het ministerie gestuurd. Zie de bijlage op de website www.nmv.nu (NMV-voorstel gestuurd aan Frits Vink).

Met dank aan Nederlandse Melkveehouders Vakbond (info@nmv.nu).