ZuivelNL: maatregelen verduurzaming melkveehouderij

Hollandse luchtZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, gaat de maatregelen uitvoeren waarmee de staatssecretaris van Economische Zaken en de zuivelsector de verduurzaming van de melkveehouderij willen ondersteunen. Dat heeft de staatssecretaris in overleg met de sector besloten. De duurzaamheidsmaatregelen worden volledig gefinancierd uit het steunpakket dat de Europese Commissie in 2015 aan de veehouderij in de EU beschikbaar stelde. Voor Nederland is € 30 miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen voor de melkveehouderij.

Projectplan ZuivelNL

ZuivelNL heeft een projectplan opgesteld waarin de details van de maatregelen en de uitvoering worden beschreven. Daarbij heeft ZuivelNL zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande regelingen en procedures. Het projectplan is op 30 maart 2016 goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van de meeste maatregelen start direct.

Maatregelen verduurzaming melkveehouderij
– Subsidie kuilmonsters
– Subsidie diergezondheid
– Subsidie vroege weidegang
– Subsidie weidevogelzuivel
– Subsidie mestverwerking

Q&A

1. Waar kan ik meer info over de individuele maatregelen krijgen?
Zie de toelichtingen bij de individuele maatregelen; die geven de actuele stand van zaken. Verdere informatie over voorwaarden en aanvragen kunt u krijgen bij de genoemde uitvoerders.
2. Wanneer is er meer duidelijkheid over de nog niet gestarte maatregelen?
Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit gecommuniceerd door ZuivelNL op de website.

Vragen

Het programma van maatregelen is nog in ontwikkeling. Details worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Mocht u over de maatregelen verduurzaming melkveehouderij nu toch met ZuivelNL in contact willen treden, dan kan dat alléén via e-mail, info@zuivelnl.org
Niet bij ZuivelNL aangesloten zuivelbedrijven en aanbieders van diensten die actief zijn op de terreinen zoals bestreken door de genoemde maatregelen en die kunnen aantonen een relevante marktpositie en een adequate organisatie te hebben, kunnen informatie vragen bij ZuivelNL over de mogelijkheden en voorwaarden voor deelname: info@zuivelnl.org