PPP-Agro Advies: cursus Financiële Planning

training illCursus Financiële Planning: door de tegenvallende melkprijs staat bij menig melkveebedrijf de liquiditeit onder druk. Ook in 2016 wordt een flink financieel tekort verwacht. Natuurlijk kunt u hopen dat het wel zal meevallen, maar het is nog veel beter de financiële situatie zelf eens goed te analyseren. Wanneer u met de bank in gesprek wilt, om bijvoorbeeld betalingsproblemen op te lossen, is een financiële prognose een onmisbaar hulpmiddel.

Financieel inzicht is noodzakelijk voor toekomstgericht ondernemen

De toekomstgerichte ondernemer heeft een goed financieel inzicht, weet wat de cijfers in de boekhouding betekenen en kan een financiële prognose maken voor zijn onderneming. Hierdoor kan hij / zij indien nodig op tijd maatregelen treffen………..

Doelstelling van de cursus; na het doorlopen van de cursus is:

1) uw financieel inzicht flink verbeterd
2) kunt u zelf een prognose en
3) een liquiditeitsplanning maken.

Inhoud van de cursus (3 dagdelen)

1e dagdeel: Verwerken van opbrengsten en kosten vanuit het jaarrapport in het prognosemodel
2e dagdeel: Opstellen van een financiële jaarprognose
3e dagdeel: Opstellen van een liquiditeitsplanning per maand.
(PPP-Agro Advies stelt rekenmodel ter beschikking)

Voorwaarden voor deelname

1) U wilt uw financieel inzicht verbeteren
2) U wilt leren om zelf een financiële prognose te maken
3) U wilt leren om zelf een liquiditeitsplanning te maken.
4) U beschikt over een laptop met MS Office / Excel.

Kosten: De kosten voor de cursus bedragen € 180,- excl. 6% BTW per bedrijf.
De eerste 10 aanmeldingen / deelnemers ontvangen een korting van € 80,-.

Plaats: We proberen de keuze voor een cursuslocatie af te laten hangen van de regio waar de deelnemers vandaan komen.

Opgeven: U kunt zich opgeven voor de cursus door een mail te sturen aan k.de.jong@ppp-agro.nl. Indien u klant bent van PPP-Agro Advies wilt u dan ook de naam van uw PPP-adviseur vermelden? Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Klaas de Jong: 06-17552127