RANTSOEN-2-CHECK van Valacon Dairy

koeien aan voerhek (2)RANTSOEN-2-CHECK
OM ZEKER TE WETEN DAT U HET JUISTE VOERT!
U wilt uw voervoorraad optimaal kunnen benutten en uw veestapel optimaal laten presteren. De voerkosten zijn immers de grootste kostenpost en uw ruwvoer de belangrijkste bron voor energie en nutriënten. Reden om eens heel kritisch naar uw rantsoen te kijken. Valacon biedt met Rantsoen2Check een kritische analyse van uw rantsoenen. Bedrijfsblindheid kan een valkuil zijn voor uzelf en uw adviseurs. Hierdoor kunt u ongemerkt en ongewild in een niet-optimale situatie terecht komen en loopt u geld mis. Door het rantsoen van uw melkkoeien, droge koeien en het jongvee geheel onafhankelijk door ons te laten checken kunt u optimaal voeren!

Rantsoen-2-Check voor melkvee

Met het rantsoen2check voor melkvee houden wij het rantsoen op verschillende manieren zeer kritisch tegen het licht. Voedingsgerelateerde gezondheidsaspecten als uiergezondheid, klauwgezondheid en transitieproblemen komen aanbod. Ook de productiecijfers zoals de MPR-uitslag worden geanalyseerd en gekoppeld aan de voeding. De analyse wordt aangevuld met:

Voer uitschudden: Met een schudbox wordt bepaald of de structuuropbouw van het rantsoen goed is en of de koeien het rantsoen uitselecteren. Ook wordt duidelijk of de mengwagen nog goed functioneert.
Mest uitzeven: Om te bepalen in hoeverre de koe het rantsoen heeft benut, wordt van meerdere koeien de mest uitgezeefd en geanalyseerd. Het geeft inzicht in het functioneren van de pens, de vertering en de herkauwactiviteiten.
Droge stof meten: Om er zeker van te zijn dat het rantsoen en de droge stofopname op papier kloppen, wordt de droge stof gemeten.
U krijgt een kant-en-klaar advies en als u dat wilt is ook uw voervoorlichter welkom tijdens het bedrijfsbezoek.

Rantsoen-2-Check voor de droogstand

Het droogstandsrantsoen is een van de belangrijkste rantsoenen. Tijdens de check worden transitiegerelateerde problemen geanalyseerd en met u besproken en controleren we enkele zaken:

Conditie en conditieverloop van de droge koeien. Het juiste conditieverloop is essentieel voor de gezondheid en de vruchtbaarheid in de transitieperiode.
Huisvesting van droge koeien en kalvende koeien. De huisvesting kan een grote invloed hebben op het conditieverloop, de uiergezondheid en de gezondheid van het kalf.
Hygiëne tijdens kalven. Nog voordat het kalf de eerste biest heeft gehad wordt het blootgesteld aan een grote infectiedruk. Hygiënische omstandigheden zijn een must.
Aan de hand van deze praktische controlepunten en de analyse van de transitieproblemen worden aanpassingen benoemd die u direct toe kunt passen.

Rantsoen-2-Check voor jongvee

Het rantsoen van het jongvee bepaalt in hoge mate de groei en ontwikkeling en het latere functioneren van als koe. Toch wordt maar op weinig bedrijven het rantsoen voldoende serieus genomen. Bij onvoldoende ontwikkeling kunnen bij de kalveren problemen optreden als slappe of dode kalveren van pinken, baarmoederproblemen bij vaarzen en onvoldoende productie in eerste en tweede lactatie. Onze specialist stelt samen met u een jongveerantsoen op dat praktisch toepasbaar is en voor alle groepen. En u zult zien, uw jongvee zal uitblinken!

Vraag naar onze onafhankelijke check van de rantsoenen en neem contact op met onze specialist via info@valacon.nl .