Verdieping in de melkveehouderij: Kringloopwijzer

klas IADKLeergang ‘verdieping in de melkveehouderij’ voor agrarische vrouwen start met module ‘Kringloopwijzer’. Nordwin College en LTO Vrouw & Bedrijf organiseren een leergang ‘Verdieping in de melkveehouderij’. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor de partner van de melkveehouder. Door meer kennis en achtergrondinformatie kan de partner een actievere rol spelen in de bedrijfsvoering – en als gesprekspartner.

Start 7 april al

We starten met de module ‘ Kringloopwijzer’ op donderdag 7 april 2016.
De module gaat om de vaardigheden van het invullen van de kringloopwijzer maar vooral over hoe u de uitkomsten interpreteert en hiermee de resultaten van uw bedrijf kunt beïnvloeden. We werken in de module samen met Andries Jan de Boer van 3DAgro Advies en melkveehouder Nanne Koopman uit Oudega (GS). Nanne heeft ervaring met de kringloopwijzer en is deelnemer in het project Koeien en Kansen. De lessen worden afgewisseld met bijeenkomsten en lesstof die via e-learning wordt aangeboden.

Volgende modules

In het najaar bieden we de modules Veemanagement, Financiën, Melkwinning, Bodem en graslandbeheer. Andere onderwerpen kunnen op verzoek worden aangeboden.
· Leden van DOC kaas kunnen 5 punten voor het kwaliteitssysteem ontvangen bij deelname.
· Leden van Niscoo, kunnen via het ondernemerspakket een subsidie voor deze cursus kringloopwijzer ontvangen.

Meer info en opgave via https://www.nordwincollege.nl/cursus-en-contract of neem contact op met Jenneke van der Heide, via j.vanderheide@nordwincollege.nl