Kom in actie op 31 mei in Amsterdam: minder melk nu!

melkglas met ltrMinder melk nu! Met een compensatie van 30 eurocent. Politieke steun is er. Nu nog de landbouwministers! Grote eensgezindheid op buitengewone hoorzitting van de EU landbouwraad van het Europese Parlement.

Voorloper

De Nederlandse zuivelsector ziet zichzelf graag als voorloper op allerlei gebied. Dat de traditionele Nederlandse landbouwvertegenwoordigers wat betreft de aanpak van de melkprijscrisis inmiddels ver achter lopen met hun irreële voorstelling van zaken, blijkt uit de uitkomsten van de buitengewone hoorzitting van de Landbouwraad van het Europese Parlement die plaatsvond op woensdag 25 mei jl. Want op deze hoorzitting werd één ding duidelijk: de door de EMB bepleite aanpak van de crisis, wordt inmiddels op politiek niveau en Europa-breed gezien als de enige juiste uitweg uit de crisis: minder melken nu!

Eensgezindheid

Tijdens de buitengewone hoorzitting met expertraadpleging van de EU Landbouwraad van het Europese Parlement, was er afgelopen woensdagavond sprake van een ongebruikelijke eensgezindheid betreffende het nemen van nieuwe marktmaatregelen om de hoeveelheid melk op de markt te reduceren. De uitgenodigde vertegenwoordigers van de boerenbonden, European Milk Board en Via Campesina, als ook de vereniging van coöperaties, COGECA spraken zich, evenals talloze vertegenwoordigers in de landbouwraad, uit voor het spoedig reduceren van de melkproductie op Europees niveau.
Aan het adres van de Europese Commissie en de EU Landbouwministerraad werd scherpe kritiek geuit: het hulppakket van 500 miljoen euro is verspild door de volstrekte inefficiëntie van de maatregelen. In plaats van deze gelden doelgericht te gebruiken voor het reduceren van de hoeveelheid melk op de markt, heeft men het geld zonder enige visie in de sector gestoken. “Duimendraaien en hopen op een wonder” heeft niet geholpen om de sector te stabiliseren, aldus afgevaardigde James Nicholson. Blijkbaar zijn ook de in maart door de Raad aangenomen maatregelen omtrent de landbouw, niet geschikt om de lidstaten aan te moedigen om een vermindering van de hoeveelheid geproduceerde melk te realiseren.

Vermindering

Eis: Europese oplossing en financiële tegemoetkoming voor de melkveehouders
De teneur van de bijeenkomst was dat het ontbreekt aan een gemeenschappelijke Europese oplossingsrichting. „Wij van de European Milk Board stellen een vrijwillige vermindering van de productie voor, met een compensatie van 30 eurocent, gefinancierd met Europese gelden”, aldus EMB-president Romuald Schaber. Als de maatregel zo wordt ondersteund, zal er snel op vrijwillige basis resultaat worden geboekt. De financiering moet geen probleem vormen aangezien het de intentie van de Europese Commissie is, om het melkvolume met 3% te verminderen, een percentage dat volledig kan worden gefinancierd met het geld dat de Europese melkveehouders in de laatste twee jaar van het melkquotum aan superheffing aan de Europese Unie hebben betaald.
Via Campesina sprak zich uit voor verplichte vermindering van de melkproductie maar benadrukte tevens de noodzaak tot financiële compensatie voor de melkveehouders.

Maatregelen

De levendige discussie in de goed bezette vergaderruimte maakte zonneklaar dat met het oog op de desastreuze situatie op de melkmarkt, er geen tijd meer te verliezen is en er nu eindelijk adequate maatregelen moeten worden geïmplementeerd. Met alle aan hen gerichte kritiek, moesten ook Joost Korte van de Europese Commissie en minister Van Dam als vertegenwoordiger van de landbouwministerraad, toegeven dat er nu snel gehandeld moet worden. Van Dam kondigde voor de volgende top van de landbouwministerraad nieuwe maatregelen aan die mogelijk kunnen worden gefinancierd met geld uit het EU crisisfonds.
Adam Siekierski, voorzitter van het Landbouwcomité vatte de eisen van de hoorzitting samen: “We roepen de Raad en de Commissie op om in het kader van Artikel 222 maatregelen te nemen om de productie van melk te reduceren en dit te ondersteunen met financiële middelen”. Hij wil deze eisen op de volgende plenaire zitting presenteren en als eis neerleggen bij Landbouwcommissaris Hogan.

Amsterdam

U wilt toch ook, nu we van bijna alle politieke kanten de steun krijgen voor onze aanpak, deel uitmaken van een demonstratie die de landbouwministers tot nog wat meer spoed aanzetten? Want die hebben al veel te veel tijd verloren laten gaan.
Wees er dus bij op 31 mei! Maak deel uit van de mensen die verandering brengen, de mensen die de melkveehouderij verder brengen en het verschil maken. Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de melkveehouderij kunnen veranderen, degenen zijn die het doen!
Wacht niet te lang, geef u snel op voor deelname via: info@nmv.nu of info@ddb.nu
(I.v.m. de organisatie is spoedige opgave zeer gewenst). Vermeld uw naam, postcode, mobielnummer, aantal personen en of u met eigen vervoer, trekker of bus naar Amsterdam gaat. Als u meegaat met de bus, vermeld dan a.u.b. de opstapplaats.
Meer informatie: Melkveehoudersactie Amsterdam 31 mei